Enerģijas pārvaldība un monitorings

 

Siltummezglu sistēma

http://192.168.160.4/