Skaidrojošā vārdnīca

Atdodiet skaidrojumus tādiem saīsinājumiem un jēdzieniem, kā BMS, PID, komunikācijas protokols, Smart Metering, Smart Grid, termostats, u.c. Mūsu kolēģu un mūsu idejas un skaidrojumi apkopotas zinību krātuvē.

Smart Metering - Smart Meter Gudrā mērīšana jeb gudrā skaitīšana ar gudrajiem skaitītājiem. Juris Kaža lietojis latviskojumu viedā uzskaite un viedie skaitītāji. Viedais skaitītājs ir tāds enerģijas skaitītājs, kas "māk" uzskaitīt elektrību, gāzi, siltumu, tvaiku vai ūdeni tā smalkāk. Viedais skaitītājs arī māk saskaitīto nodot tālāk kādai sistēmai elektroniskā veidā! Šāds skaitītājs bieži spēj arī atcerēties saskaitīto ilgāku laiku. Tas nozīmē ka lietotājs var izpētīt kāds patēriņš ir bijis naktī vai citā laikā, kad ēkā neviens nav bijis. Viedie skaitītāji bieži ir papildināmi ar istabas moduļiem - ekrāniem. Tad nav jāiet pie skaitītāja, bet mājokli var redzēt kā tad elektrības patēriņu. Viedā skaitītāja brālis ir pseido viedais skaitītājs. Tipisks šāda skaitītāj paraugs ir Wattson no DIYKYOTO.

Dienas grāds (Dienas grādi). Angliski Degree Days. Ļoti būtisks parametrs analizējot mājokļu un publisko ēku enerģijas patēriņu apkurei un kondicionēšanai. Ļoti labs izklāsts angļu valodā šeit. Būtībā dienas grāds ir grādu starpība starp āru un telpu dienā, nedēļā, mēnesī vai gadā. Mēs aprēķinot nosakām, ka apkurei jāuzsilda āra gaiss līdz 17'C vai 18,5'C. Komforts protams ir pie augstākas temperatūras, bet mēs pieņemam ka ēkā ir papildus siltuma avoti, kas uzsildīs telpas līdz piemēram 20 'C. Starpība starp telpas temperatūru un āra temperatūru ir dienas grāds. Dienas grādu summa par gadu noskaka cik "bargs" gads šis ir bijis no apkures sistēmu viedokļa. Kāpēc nevar operēt ar vidējām āra gaisa temperatūrām? Ja vēlaties atbildi rakstiet.

BMS - Building Management System (Ēku vadības sistēmas) BMS burtisks tulkojums ir "ēkas vai ēku vadības sistēmas". Pēc Latvijas normatīviem praksē būtu jālieto saīsinājums VAS - vadības un automatizācijas sistēma. Dažreiz speciālisti lieto vēl citus BMS saīsinājumus AVS, SCADA, EMPS u.c. BMS būtība ir salāgot ēkās esošās iekārtas un atvieglot darbu ar tām. BMS elementi ir īpaši vadības bloki. Vadības bloki regulē ventilācijas, apkures, apgaismojuma, kondicionēšanas iekārtas. Bloki savā starpā ir savienoti un spēj apmainīties ar informāciju. Šajā ķēdē parasti iesaistīts dators vai centrālais vadības bloks. Datora vai centrālā bloka programmatūrā var aplūkot iekārtu darbības animācijas un datu arhīvu. Piemēram, izpētīt kā iekārtas darbojušās pagājušajā naktī vai iepriekšējā mēnesī. Salīdzināsim ēku ar auto. Ja auto aprīkots ar klimata kontroles iekārtu, tad tā pati "zinās", kad ieslēgt kondicionieri, kad apkuri un regulēs tā intensitāti. BMS ir mehānisko un elektrisko iekārtu pārraudzības, vadības un datu savākšanas sistēma. 

Mēs esam par to ka labs energoaudits un enerģijas monitorings ar EMS sniedz vislabākos rezultātus energoefektivitātei. Aicinām uz sadarbību energoauditorus, kas noguruši no papīra darba un vēlās nodarboties ar energoefektivitāti "dzīvos" objektos. Energoaudits kļūst daudz interesantāks, kad energoauditors var redzēt sava darba augļus uzreiz pēc darba veikšanas.

HVAC - Heating Ventilation Air Conditioning Literatūrā, projektos, internetā daudz sastopams saīsinājums HVAC. Latviskotu saīsinājumu AVK (apkure, ventilācija, kondicionēšana) lieto retāk un tas nav tik izplatīs, kā angliski runājošajiem. 

Latvisks tulkojums: pārraudzības, vadības un datu arhivēšanas sistēma. Ļoti labs skaidrojošs video šeit. SCADA ir arī daļējs pamats Smart Grid sistēmām, jo bieži vien energoefektivitāte pieprasa arī vadības funkcijas.

Interesanti, ka mūsu valodā jēdziens "kontrolieris" un "kontrolēt procesu" ir maldinošs. Angļu valodā "controller" nepārprotami ir vadības bloks, kas vada procesu. Latviski būtu skaidri jāatdala procesu vadība un procesu kontrole, jo kontrole var neietvert vadības funkcijas.