Ēku vadības sistēmas (BMS)

Energodata piedāvātie BMS risinājumi un produkti noklāj visu nepieciešamo spektru lai mūsu klientu energoefektivitāte būtu patstāvīga un progresējoša. BMS būtība ir salāgot ēkās esošās iekārtas un atvieglot darbu ar tām. BMS - ēku vadības sistēmas elementi ir īpaši vadības bloki, kas uztur komunikāciju ar programmatūru. Vadības bloki regulē un vada ventilācijas, apkures, apgaismojuma, kondicionēšanas iekārtas. Savukārt programmatūrā var aplūkot iekārtu darbības animācijas, datu arhīvu un ietekmēt iekārtu darbību. Piemēram izpētīt kā iekārtas darbojušās pagājušajā naktī vai iepriekšējā mēnesī un uzlabot to darbību. Salīdzināsim ēku ar auto. Ja auto aprīkots ar klimata kontroles iekārtu, tad kondicionieris ieslēdzas pats siltā laikā un apkure aukstā, turklāt "kāds" regulē ventilatora intensitāti. Tad interesanti kāpēc automašīnā šādas tehnoloģijas ir pieejamas un pieredzētas, bet standarta Latvijas birojā retums? Ar ēku vadības sistēmas speciālista palīdzību ir iespējams ēkās uzstādīt pultis, kas pašas regulēs radiatoru un kondicionieri. Izmantojot šādu tehnoloģiju ir iespējams lielos enerģijas patērētājus - aukstuma staciju (čilleris), siltummezglu, ventilācijas agregātus regulēt atbilstoši pieprasījumam. Šāda metode dod fantastisku energoefektivitātes līmeni līdz 30%. BMS ir ēku vadības sistēmas mehānisko un elektrisko iekārtu pārraudzības, vadības un datu savākšanas sistēma. BMS - ēku vadības sistēmas darbojās ļoti līdzīgi kā auto klimata kontrole. Sarežģītās lietas izdara automātika, cilvēkam tikai jāizvēlas vēlamā temperatūra. Turklāt pieredzējuši operatori gudri ekspluatējot BMS var panākt augstu komforta līmeni un energoefektivitāti. Piemēram izmantojot bezmaksas enerģiju, kā vasaras nakts vēsumu kondicioniera atslogošanai dienā. Ar BMS ēku vadības sistēmas var aprīkot slimnīcas, bērnudārzus, skolas, birojus, viesnīcas, ražotnes, dzīvokļu ēkas, veikalus, tirdzniecības centrus, kuģus, prāmjus, lidostas utt. 

Energodata speciālisti savā profesionālajā pieredzē ir piedalījušies ēku vadības sistēmas BMS izbūvē vairākos BMS projektos Latvijā. Minam atpazīstamākos BMS objektos: Galleria Riga (Patollo), i/c Olimpia, BMS vairākos Citymarket (RIMI) veikalos, BMS - K-Rauta veikaliem, Hanzas Maiznīcas ceptuve Rīgā, Lidosta Rīga Pasta komplekss, Hotel Alberts, LZA FEI Saules izpētes laboratorijai, Ogres siltummezgliem, katlu māju vadībai Aizkrauklē, Olainē u.c. Protams jāmin arī visi Maxima veikali, jo tajos izbūvēto EMS (Enerģijas Monitoringa Sistēma) papildina ar automātiskās vadības funkcijām. Maxima objektos izveidoto uzskaites monitoringu arī varam saukt par BMS, jo tam ir automatizācijas funkcijas.

Esam gatavi apvienot ēku vadības sistēmas BMS: Elektriskās un mehāniskās HVAC sistēmas, produkcijas saldēšanas sistēmas, visas iekārtas objektā kas aprīkotas ar trauksmes relejiem, jebkādas enerģijas uzskaites. Turklāt enerģijas uzskaiti pievienojam un integrējam augstas klases enerģijas patēriņa analīzes programmatūrā. Jautājiet mums par BMS ko vien vēlaties mēs esam pieredzējuši (10 gadi), esam pārliecināti par sevi un komfortabli jūtamies Latvijas tirgū! Ēku vadības sistēmas BMS ir mūsu stihija.