Energoefektivitātes monitorings - energomonitorings

 
Energoefektivitātes instrumenti ir energodata.lv pamata pakalpojums. Skaitītāju nolasīšanas sistēma, telemetrija, energomonitorings vai energoefektivitātes monitorings ir bāzes instuments aktivitāšu veikšanai. Energoefektivitāte, ko mūsu klienti sasniedz, atsver ieguldījumus. Energodata.lv piegādātie energoefektivitātes risinājumi ir pielāgoti klientu īpašībām un specifikai. Energodata.lv energoefektivitāte un komponentes ir risinājumi mērījumiem, un risinājumi vadībai. Energoefektivitātes panākumi apslēpti discilīnā. Klientam tikai jānodrošina notikumu reģistrāciju energodata.lv uzturētājā žurnālā. Patēriņu dati automātiski nonāks EMCOS vai E::Save programmatūrā un savienosies ar ietkmējošiem faktoriem. Lai tas būtu siltummezgls vai ventilācijas agregāts, vienmēr pastāv kādas iespējas energoefektivitātei.

Energodata pielāgotā blokshēma uzņēmuma darbību koordinācijai atbilstoši energopāraldības standartam ISO 50001. 

Daži šīs sistēmas sauc par ESS-N - elektroniskā sakaru sistēma - automātiskā skaitītāju nolasīšana jeb skaitītāju nolasīšanas sistēma, energomonitorings.

Energoefektivitāte, ko sniedz Energodata pakalpojumu kopums ir bāzēta uz nepārtrauktu enerģijas uzraudzību. Šis energoefektivitātes paņēmies ir sevi pierādījis, kā ātrs un efektīvs enerģijas taupības mehānisms. Energoefektivitāte ir uzlabojama ar metodēm, kuru lietderība atšķiras un to lietderība ir jānosaka un jāreģistrē. Labākos rezultātus sasniedz tad, kad energoefektivitāte un pasākumi ir sasaistīti ar enerģijas patēriņu, piemēram Smart Metering sistēmā EMCOS (Sigma Telas). Lai padarītu personālu motivētu energoefektivitātei jārada instruments, kas var attēlot enerģijas un sasniegtās energoefektivitātes līmeni. Personāls kas ir atbildīgs par enerģijas lietošanu kļūst disciplinētāks un lieks enerģijas patēriņš ir samazināts vismaz par 5%. Ja mājoklī enerģijas tērētājs un maksātājs ir viena persona vai ģimene, tad vairumā uzņēmumu tērētāji un maksātāji nav vienas un tās pašas personas.

Energodata energoefektivitāte balstīta uz vērtībām, kas vienmēr visos laikos un vietās "strādā". Organizējot energoefektivitātes pasākumus jāveic mērījumi. Plānotā energoefektivitāte izpaliek, piemēram, siltinot ēkas neievērojot tehnoloģiju. Energoefektivitāte nerodas no atsevišķiem pasākumiem, bet no pasākumu kopuma. Mēs energoefektivitātes pasākumus sadalām četros posmos:

1. posms "Datu savākšana"

Energoefektivitāte un rezultātu ietekmējošo faktoru reģistrācija. Energoefektivitāte jāmēra apkopojot datus par enerģijas patēriņu. Energodata piedāvā reģistrēt visus enerģijas un ūdens skaitītājus programmatūrā EMCOS, kura bāzēta uz interneta tehnoloģijām. Energoefektivitātes līmeni ietekmē elektrības, ūdens, gāzes, siltuma, tvaika patēriņi. Enerģijas patēriņa atbilstība energoefektivitātes līmenim jāfiksē nosakot arī tā sauktos "vadīšanas koeficientus" (driving factor), ražošanā tā ir saražotā produkcija, viesnīcām tas ir numuru piepildījuma līmenis, ēku apkurē āra gaisa temperatūra. Meteo stāvokļa reģistri pieejami jau vairākus gadus un ir iegādājami ļoti detalizētā līmenī. Veikto darbu reģistrs, speciālistu novērojumi un kalendārās piezīmes ietilpst energoefektivitātes parametru "datu savākšanas" komplektā. Neatsverama informācija, kas jāsaglabā kopā ar enerģijas patēriņu ir objekta apmeklētāju sūdzības un ierosinājumi.

2. posms "Analīze"

Energodata inženieri ikdienas seko līdzi programmatūras EMCOS automātiskās analīzes rezultātiem. Energodata inženieri izstrādā jaunas statistikas un matemātiskas metodes ar kuru palīdzību no liela informācijas daudzuma iegūt interesējušo rezultātu. Līdzīgi kā Google strādā pie tā lai ierakstot meklētājā vēlamo rezultāts maksimāli apmierinātu klientu. Energodata inženieri meklē un atrod energoefektivitātes komponentes un sniedz tās saviem klientiem. Labus energoefektivitātes rezultātus uzrāda darbs ar enerģijas taupīšana un enerģijas patēriņu naktī, enerģijas taupīšana un patēriņa analīze starp līdzīgiem objektiem rēķinot patēriņu uz kvadrātmetru.

Vairums reģistrēto parametru ietekmē viens otru loģiski un teorētiski vienādi. Piemēram, ēka pie āra gaisa temperatūras mīnus 10 grādi pēc celsija patērē vienādu siltuma daudzumu. Energodata energoefektivitātes pētījumi praksē pierāda pretējo. Kompleksos objektos, kādi ir visi nami un ražotnes pastāv virkne citu faktoru, kas ietekmē siltuma patēriņu. Pasaules praksē ir gadījumi, kur energoefektivitāte sasniedzama veicot savādāku teritorijas apzaļumošanu. Izrādās valdošos vējus no ieejas durvīm un galvenās fasādes var novirzīt ar koku un krūmu palīdzību.

3. posms "Cilvēciskā faktora samazināšana"

Energoefektivitāte un enerģijas taupīšana ko sniedz automātiskās vadības ierīces ir neatsverama. Piemēram kustības devējs apgaismojumam gaitenī vai pie mājas vārtiņiem. Senos laikos apgaismojums dega visu laiku, bet šodien tas ieslēdzās tikai tad, kad vajadzīgs. Līdzīgi paņēmieni ir iespējami apkurei, ventilācijai, kondicionēšanai, kā arī ražošanas procesos. Mūsu energoefektivitātes speciālistiem ir pa spēkam ieteikt un uzstādīt visa veida automātiskās vadības sistēmas un risinājumus apkurei, ventilācijai, apkures katliem, kondicionēšanai, telpu radiatoriem un dzesētājiem. Ražošanas procesiem piedāvājam izmantojot mūsu enerģijas monitoringa sistēmas, lai atrastu optimālus energoefektivitāte režīmus.

4. posms "Uzlabojumu veikšana"

Pēdējais posms aiz kura energoefektivitāte, darbi un enerģijas taupīšana turpināmi ar 1. posmu. ir strukturālu uzlabojumu veikšana. Jaunu iekārtu iegāde, morāli novecojošo sistēmu nomaiņa. Apgaismojuma rekonstrukcija uz energoefektivitātes spuldzēm. Veicot šos darbus jāfiksē izpildes datums un laiks lai sekojot 1. posmam varētu aprēķināt iegūtās energoefektivitātes vērtību procentuālā izteiksmē.